Lliurament

El proveïdor enviarà els productes al magatzem de distribució, des d'on sortiran els productes la destinació final serà l'adreça que el comprador estableixi.

Cada vegada que es vagi a enviar una comanda, el comprador rebrà un correu electrònic. Les despeses de transport seran a compte del comprador. La comanda de compra que correspon a la comanda estarà disponible a Yumilab, una vegada que es confirmi el pagament, que podrà visualitzar-se mitjançant el vincle: "La meva comanda", a partir de l'emissió del correu electrònic.

Aquesta comanda de compra original inclou les despeses de lliurament i l'IVA.

Yumilab demanarà als seus clients que triï el lloc del lliurament, havent d'especificar el seu domicili, oficina o centre on volen que se li lliuri el producte. El termini de lliurament oscil·la entre 7 i 10 dies hàbils per a Espanya, 10 a 15 dies hàbils per a la resta d'Europa i 3 a 4 setmanes per Estats Units i Canadà (excepte transport exprés triat: 1 setmana).

Durant els mesos d'agost i desembre i a causa del període de vacances, el termini de lliurament serà de 3 setmanes per a Espanya i 4 setmanes per a la resta d'Europa i d'1 mes per als Estats Units i Canadà.

Yumilab informarà al client de la sortida de la comanda del magatzem de distribució, mitjançant l'enviament d'un correu electrònic. Cada lliurament es considera efectuat a partir de la posada a disposició del producte al client per part del transportista, materialitzat pel sistema de control utilitzat pel transportista. Correspon al destinatari comprovar la comanda en el moment del lliurament i fer llavors totes les reserves i reclamacions que apareguessin justificades, fins i tot té la possibilitat de rebutjar el paquet, si aquest hagués estat obert o si té indicis manifestos de deteriorament.

Les reserves i reclamacions han d'anar dirigides a Yumilab per correu electrònic a l'adreça que es trobarà, a la pàgina de Yumilab.